Misyonumuz

Bir sivil toplum kuruluşu olarak; kadınlarımızın dini, manevi, ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, genç kızlarımızın ve çocuklarımızın eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, bunun için bilgi evleri ve eğitim müesseseleri açmak, toplumda sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla hizmet üretmekteyiz.
Verilen eğitim ve kültür programlarımızla; çocuklarımızın, genç kızlarımızın ve hanım kardeşlerimizin güzel ahlak ve salih amel kazanmaları ile Kur’ana ve İmana hizmet etmeleri, iyi bir eş ,iyi bir anne, çocuklarını en güzel şekilde eğiten, israftan uzak, el becerileri ile ev ekonomisine katkıda bulunan, sosyal hayat içerisinde, evlerini ve çevrelerini tenvir eden seçkin kişiler olarak yetiştirilmeleri gayemizdir.
Bu faaliyetler Erzurum Kültür Eğitim Vakfıyla işbirliği ve yardımlaşma yapılarak daha geniş kitlelere ulaştırılmaktadır.